Sagprosaanalyse

Sagprosa er tekster, der ikke er fiktive. Det vil sige at hvis du skal til at analysere et eventyr, en krimi eller lignende, så er det ikke en sagprosa analyse du skal have fat i. Sagprosa er derimod alle de ting, der er faktiske og indeholde ægte indhold som fx et interview, en dokumentar, en reportage eller lignende.

Hvis det er en tekst eller et stykke medie som dette du står og skal til at analysere, så er en sagprosaanalyse det rigtige værktøj du skal bruge. Her på siden vil vi kigge på hvordan man kan opbygge en analyse af dette.

Først og fremmest vil du her se, hvordan man kan strukturere sin analyse:

  • Genre – hvilken genre er det? Er det fx et interview eller et portræt?
  • Kort resume af teksten.
  • Er der billeder og illustrationer? Hvad forstiller de og hvad er hensigten? Er det for at præge læseren i en bestemt retning?
  • Komposition – hvordan er den bygget op?
  • Hvilke kilder benytter teksten sig af?
  • Hvordan er sproget? Er det negativt eller positivt ladede ord det bliver brugt?
  • Tematikker. Hvilke tematikker bliver berørt i teksten?
  • Hvad er budskabet med denne artikel?

Herunder vil hvert enkelt punkt blive beskrevet en smule nærmere.

Hvilken type tekst? – Genre

Her beskrives ganske kort hvilken type tekst der er tale om. Hvis du har at gøre med sagprosa som fx er et interview, så beskriv dette og fortæl hvilket årstal det er fra, og måske hvor det første gang er blevet publiceret. Fortæl i øvrigt også gerne mere om forfatteren bag.

Giv et resume/referat

Dette sig lidt sig selv, men det er en fin ide at fortælle en lille smule om teksten og hvad den handler om. Brug ikke for mange ord til at beskrive dette, men giv blot læseren en kort forsmag på hvad den drejer sig om i store træk.

Komposition – hvordan er den bygget op?

Her kan du fortælle om hvordan teksten helt fysisk er bygget op. Er der spalter, er der billeder (som du kan beskrive i et afsnit for sig selv), er der korte passager, er der skildringer fra øjenvidner, er der citater eller lignende?

Kilder – hvilke kiler benytter teksten?

Hvilke kilder benyttes i teksten til at underbygge den sandhed som gerne skal komme til udtryk? Igen – er det øjenvidne beretninger eller lignende? Tænk her i hvilken troværdighed som kilden skaber og fortæl også gerne om kilden i sig selv gør sagprosaen mere troværdig.

Sprog – Hvad kan siges om sproget?

Hvordan er teksten skrevet og i hvilket sprog? Er der brugt metaforer og er der brugt maleriske beskrivelser. Er teksten præget af at forfattern har en bestemt holdning, eller lyder det til at teksten prøver at være så objektiv som overhovedet muligt.

Kig derefter på hvilke argumenter der bruges eller hvilke argumentationsteknikker der tages i brug for at overbevise læseren.

Tema og budskab

Her kigger man på hvad forfatteren vil sige med teksten. Først og fremmest hvilke tematikker der berøres. Som eksempler kan det benævnes om artiklen omhandler en kriminalitet, om den omhandler gossip, om den omhandler jalouxi eller emner som politik eller verdensfreden fx.

Find derefter ud af hvad hensigten eller budskabet er med teksten. Hvad vil journalisten eller forfatteren bag egentligt fortælle læseren eller seeren?

Lav til sidst en perspektivering hvis dette er muligt til noget andet sagprosa eller måske sågar noget skønlitteratur der belyser samme tematikker eller måske som er opbygget på samme måde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *