Digtanalyse

digtanalyse

Her finder du model og skabelon til hvordan man laver en digtanalyse til din opgave i dansk. Indeholder komposition og eksempel til digt analysemodel.

Hvad er et digt?

Et digt er en form for litteratur, der tager udgangspunkt i at være skrevet i mindre strofer eller vers. Hvis man skriver et digt, så er det ofte fordi man gerne vil udtrykke nogle følelser eller stemninger som kommer til udtryk med korte maleriske beskrivelser eller stemningsbilleder, som lader sig tegne for læseren.

Inkluder dette i digt analysemodel

Når man skal analysere sit digt kan man lave det efter følgende skabelon eller kompostion. Så kan man være sikker på at man kommer rundt om alle de essentielle dele, der bedst beskriver hvad det er for en slags digt. Hvis man laver opgaven til skolen, så er det vigtig at man kommer rundt om alle disse følgende områder:

 1. Kort introduktion – Fortæl kort om digtet – eventuelt hvornår det er skrevet, hvem forfatteren er, og måske hvilken type lyrik eller tekster som forfatteren eller plejer at skrive.
 2. Type – Hvad er det for et digt (kunne fx være et dramatisk digt, episk digt eller lignende. Flere eksempler følger nedenunder)
 3. Komposition – Hvilken struktur har digtet der skal analyseres?
 4. Hvilken synsvinkel er det skrevet fra?
 5. Miljø – hvor befinder handlingsforløbet sig i digtet?
 6. Sproget – Bruges der mange navneord? Er der mange beskrivelser? Bruges der metaforer? Mange talemåder? Er der mange tillægsord?
 7. Rim – Er der rim i digtet og hvordan er disse sat sammen?
 8. Tematikker
 9. Budskab – Hvilket budskab er der i digtet? Prøver digteren bag digtet at fortælle læseren noget? Er der en dybere mening, som gør at der er flere ting man bør tænke over efter man har læst digtet – sætter det læseren tankeren igang?
 10. Perspektivering – Hvordan kan digtet perspektiveres til andre digte eller måske en novelle?
 11. Sidste ord – Hvad tænker du når du læser digtet? Kan du lide det eller ikke, og hvilke passager synes du er spændende?

Det var en meget kort opsummering af, hvad en digtanalyse bør indeholde. Herunder vil vi dykke dybere ned i, hvad de enkelte afsnit bør indeholde og hvordan de bedst muligt kan skrives, så du kan få den bedste karakter for din digtanalyse. Lad os komme i gang!

Hvilken type digt?

Det vigtigste man kan gøre når man skal analysere et digt er at finde ud af, hvilken type digt det er.

 • Er digtet et episk digt? Her handler digtet om en handling, med en klar begyndelse og slutning, og kan forgå over længere tid.
 • Er det dramatisk? Dette er mere begrænset i handlingen i og med at det ofte handler om en følelse eller måske en samtale mellem to mennesker. Det er altså mere begrænset i længden af forløbet.
 • Er det knækprosa? Dette er mere en normal tekst som eksempelvis en novelle, men den er “knækket” så den ligner mere et digt, og altså er skrevet på vers form. Hvis dette er tilfældet så tænk eventuelt over hvorfor forfatteren valgte at gøre det på denne måde, er der en dybere mening eller er der måske en bestemt stemning som forfatteren gerne vil have man skal føle.

Der er flere forskellige former end disse der er skrevet herover, så hvis du ikke føler at dit digt kan passes under nogle af disse så må du prøve at gå på opdagelse i hvad det ellers kan være.

Komposition – Hvordan er digtet strukturet?

Her kan man snakke om, hvordan det er bygget op. Tal eventuelt først om det, der er helt åbenlyst – fx hvor lange hvert et vers eller hver strofe er. Er det meget korte linier eller sætninger eller er det længere. Sammenlign her gerne i forhold til andre digte. Hvad er antallet af vers i digtet?

Fortæl herefter mere om det, der beskrives i handlingen. Er der nogle flashbacks eller måske flashforwards? Hvor lang tid forløber digtet over – er det en aften eller måske et år eller en måned?

Hvilken synsvinkel er det skrevet fra?

Her skal du beskrive hvordan digtet er fortalt, og fra hvilket synsfelt. Er det en jeg-fortæller der direkte befinder sig i handlingsforløbet eller er det en alvidende fortæller, som kender til alle detaljer der sker og alles tanker? Du kan eventuelt dele det op efter om det er en førstepersons fortæller (der bruger “jeg”), eller en andenpersonsfortæller (der bruger “du”) eller en tredjepersonsfortæller (der bruger han eller hun).

Miljø og personer – hvor befinder handlingsforløbet sig i digtet?

Hvilket miljø befinder man sig i. Her kan man starte med at beskrive rent konkret hvor det er man befinder sig. Er det er i en bygning eller er det udenfor, er der sommer eller vinter etc. Man kan også beskrive hvilket sted der er tale om, hvis digtet er mere følelsesbetonet.

Dernæst kan man begynde at analysere lidt mere på de personer der optræder i digtet. Dette kan selvfølgelig være svært hvis digtet er kort, og man ikke får så mange detaljer at vide, men hvis dette er tilfældet så gælder det bare om at genlæse digtet og simplethen presse alle detaljer ud af det, som man bliver præsenteret for.

Sproget i digtet

Her dykker man dybere i sproget. Fortæl mere om hvordan den er skrevet, og fortæl eventuelt om digtet indeholder mange navneord, eller om de er positivt eller negativt ladede. Bruges der forkortelser i teksten?

Dernæst kan man kigge på om der benyttes billedsprog.
Dette kan bruges på flere forskellige måder. Man kan eksempelvis gøre brug af en metaforer (fx at tage benene på nakken) eller en sammenlign (han var så sulten som en elefant). Man kan også benytte sig af besjæling hvilket ofte ses i digte. I besjæling så får ting som normalt ikke har følelser eller tanker pludselig netop det – det kunne fx være hvis man sagde at huset lo eller måske at græsset sang.

Rim i digtet

Hvordan er digtet bygget op i forhold til rim – er der overhovedet rim i digtet og hvordan er disse rim sat sammen. Er det krydsrim (her rimer hver anden linie), eller er det det omsluttene rim (hvor den første og sidste strofe rimer) eller er det måske parrim hvor hver strofe der følger hinanden rimer.

Tematikker i digtet

Er det bestemte tematikker der berøres i digtet? Måske kærlighed, had eller forbudte følelser?

Budskab

Glad er budskabet i digtet? Nu kommer nogle af de afsnit som virkelig er vigtige for at man får lavet en god digtanalyse. Hvis man vil sørge for at man får en god karakter så er det selvfølgelig vigtigt at alle de forgående afsnit også er lavet, men det er især her man bør ligge sine kræfter. Hvilke budskaber er der i digtet. her kan du kigge på alle de forgående afsnit du har skrevet, og se om der er mønstre der lige pludselig bliver synlige som man kan bruge til at udlede nogle budskaber af. Budskabet er ofte den grund til at digtet er blevet skrevet i første omgang, og det er det, som forfatteren egentligt vil sige med det.

Perspektivering

Kan du perspektivere digtet hen til et andet digt eller måske et andet stykke litteratur som minder om. Alt hvad der kan sammelignes med digtet kan perspektiveres og hvis du derfor kender et andet digt, der er bygget op med samme komposition eller måske er skrevet i samme sprog eller forgår det samme sted, så kan du perspektivere den til dette.

Man kan i øvrigt sagtens perspektivere til flere forskellige digte.

Sidste ord

Du kan passende slutte af med at fortælle hvad du i grunden synes og mener og dette digt. Har det været spændende at læse og har du lært noget af det? Det er altid rart for læren at høre hvis man rent faktisk har lært noget af at læse digtet!

Mere om at lave en god digtanalyse

Hvis du gerne vil høre en lille smule mere om hvordan man laver en god digtanalyse, så vil jeg råde dig til at se følgende video, der gennemgår en masse af de ting, der er blevet snakket om her, og så kommer der et par flere detaljer og eksempler med. Den er lavet af Sidde Knudsen.

God fornøjelse med din digtanalyse!

Det var alt for nu. Du kan eventuelt genlæse denne guide hvis du gerne vil have repeteret nogle af de ting, der er blevet gennemgået. Hvis du føler at du er godt rustet på til at gå i gang med at kigge dybere ned i digtet, så skynd dig at komme i gang! Husk på at et digt ved første øjekast kan virke til at der ikke bliver givet mange oplysninger, men det spændende ved at begynde at lave en analyse af et digt er netop at der lige pludselig begynder at komme flere og flere oplysninger til overfladen, så et digt som man faktisk troede ikke handlede om så meget kan pludselig vise sig faktisk at have en meget dybere mening.

God fornøjelse med at analysere dit digt!