Novelle genretræk

Her finder du de mange novelle genretræk som du kan bruge når du skal analysere en novelle i skolen eller i gymnasiet til dansk.

Noveller er ofte kendt for at de ikke er så lange og det gør også at de ofte er lettere at læse og alle har sikkert oplevet at man har fået en novelle for som først skal læses og derefter skal man analysere den, så man kan komme mere under huden på den, og finde frem til hvad tematikkerne er bag den og hvad den rent faktisk indeholder. Hvis du vil lære om hvordan man laver den bedste novelleanalyse så se vores guide her.

Før man kan lave en god og fyldestgørende analyse er det dog hver at kigge på de mange genretræk som er bag en novelle.

Hvad er Novellens genretræk

Når man læser en novelle så er disse genretræk nogle, som man bør holde øje med:

  • Først og fremmest så hører novellen til genren fiktion.
  • En novelle er relativt kort.
  • Novellen indeholder ofte på personer, og der vil ofte kun være en eller to hovedpersoner i novellen.
  • Novellen forgår ofte indenfor et begrænset tidsrum. Det kan måske være et par timer eller nogle dage. Den forgår altså som oftest ikke over længere tid som flere måneder. Der kan dog godt forkomme flashbacks eller flashforwards.
  • En novelle kan typisk skilles ad i tre dele. Først og fremmest er der første del hvor det hele forløber godt. Dernæst opstår der en konflikt. Og sidste del handler om perioden efter konflikten.
  • Der vil ofte optræde en konflikt i novellen.
  • Novellen vil ofte starte brat, også kaldet in medias res. Desuden vil den også kunne slutte brat.
  • Forfatteren vil ofte berøre nogle bestemte tematikker med novellen, og der er altså ofte et budskab som man gerne vil have at læseren skal tænke mere over.
  • Hovedpersonen i novellen vil ofte undergå en udvikling. Altså at han eller hun lærer noget gennem novellen der gør at hun har forandret sig enten til det gode eller det dårligere ved slutningen.
  • Der er for det meste en konflikt som hovedpersonen skal overkomme eller overvinde for at kunne få det godt igen.

Som man kan se er der flere forskellige genretræk som kan optræde i novellen og når man læser den igennem så er det en god ide hvis man har nogle af disse genretræk i baghovedet så man hurtigt er klar til at genkende dem når de opstår. Det er også vigtigt at huske på at der ofte kan være mange genretræk der går igen, og der behøver altså ikke kun at være et eller to genretræk som er i novellen.

Nogle af de vigtige genretræk som man kan have i baghovedet er bl.a. at fortællingen ofte er kort, og der vil ofte kun være en eller to hovedpersoner. Derudover så vil novellen ofte starte brat eller slutte brat og måske endda have en åben slutning, der leder op til videre fortolkning.

Man opdeler tit noveller i moderne og klassiske. Disse har hver især nogle forskellige genretræk som man ofte vil opleve går igen. Dem tager vi et nærmere kig på her.

Genretræk for den klassiske novelle

I en klassisk novelle vil man ofte opleve at der sker en hændelse som hovedpersonen ikke har kontrol over eller har indflydelse på. Af denne hændelse opstår der ofte en konflikt som skal løses i gennem novellen.

Genretræk for den moderne novelle

genretræk klassisk og moderne novelleI den moderne novelle vil man ofte opleve at situationen er implicit. Her bliver der beskrevet en handling, men ofte vil der stikke noget dybere – man kan sige at man kun ser toppen af isbjerget. Her kan handlingen ved første øjekast virke simpel og triviel men hvis man prøver at læse mere mellem linjerne vil man se at der er noget mere der ligger bag eller som påvirker personerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *