Folkevise analyse

Er du i gang med at lave en analyse af en folkevise, så finder ud her guide til hvordan du bedst bærer dig ad.

En folkevise er ofte den betegnelse som man benytter til at beskrive en vise, som ofte er flere hundrede år gammel. Det er ofte med en ukendt forfatter og en vise, der gennem mange generationer er blevet sunget videre til hinanden før den til sidst har fundet vej til en nedskrevet side. Dette er også grunden til at den ofte vil findes i flere varianter da den netop er blevet sunget så mange gange over så lang tid at den har sprunget ud i flere forskellige versioner. Nogle af de forskellige folkeviser vi kender i dag er derfor muligt at de reelt set stammer fra den samme folkevise flere hundrede år tilbage.

Ordet folkevise beskriver denne slags viser og det er et ord der stammer fra det tyske ord der kaldes volkslied.

Lav analyse af folkeviser

Når man skal lave en analyse af en folkevise så er det vigtigt at man tænker over det følgende.

Type folkevise

Først og fremmest så skal man finde ud af hvilken type folkevise det er. Her kan der være flere forskellige undergenre af viserne og man kan derfor tænke over om folkevisen hører nærmere under en af følgende kategorier:

  • Riddervise. Her er nogle af nøgletemaerne ære og mod. Man ser og følger de kongeliges liv.
  • Trylleviser. Disse er viser der omhandler sagnfigurer som trolde, hekse og lignende. Man vil ofte opleve at denne form for folkevise kommer fra tider hvor der var udbredt tro om at disse væsener eksisterede dybt ude i skovene. Tematikken i disse viser vil ofte være det overnaturlige, erotik, og hvordan man udvikler sig fra barn til voksen med mere visdom.
  • Skæmteviser. Dette er ofte folkeviser der gør grin med folk som fx overklassen (de kongelige fx).
  • Historisk vise. Her tager visen udgangspunkt i en historisk begivenhed eller person. behøves ikke altid at holde sig helt til sandheden og vil ofte bruge opdigtede og fiktive midler.
  • Kæmpeviser.

Som man kan se er der mange forskellige typer af folkeviser og for at kunne lave en så god analyse som det er muligt så er det vigtigt at man aller først får sat sig fast hvilken type folkevise der er tale om. Hvis man føler det kan være svært at gøre, så kan man måske tænker over hvilke temaer den berøre, og hvornår folkevisen sådan ca er fra.

Folkevisens komposition

Dernæst er det en god ide at kigge nærmere på hvordan folkevisen er skrevet i forhold til dens komposition og struktur. Her giver det mening at kigge på følgende:

  • Hvor mange strofer indeholder folkevisen?
  • Er der rim i strofen? Og i så fald hvilken type rim er det? (Enderim eller parrim)
  • Er der et omkvæd eller en fast tekst som gentages efter et givent antal strofer?
  • Hvordan er stroferne sat sammen? Hvor mange linjer er hver strofe?

Beskriv handlingen i folkevisen

Herefter kan det give mening at beskrive handlingen der udspiller sig i folkevisen. Ofte behøver dette afsnit ikke at fylde mere en hundrede ord eller lignende, da det blot skal give en kort oversigt over folkevisens handling.

I folkeviser vil man ofte opleve at der er en konflikt der skal løses. Det er vigtigt at den bliver beskrevet her.

Hvor og hvornår forgår folkevisen?

beskriv hvor og hvornår folkevisen forgår. Er man tilbage i middelalderen? Forgår den i en skov?

Personer der indgår i folkevisen

Beskriv derefter de personer der omtales i folkevisen og lav gerne en lille personkarakteristik for dem. Dette kan ganske vist være svært eftersom personer i folkeviser ofte er meget overfladisk beskrevet, men prøv at se om det ikke er muligt at kigge på nogle af de motivationer og måske nogle af de følelser som hovedpersonen eller bipersonerne har. Ofte vil man kunne finde fysiske beskrivelser i folkevisen af hvordan nogle af personerne går klædt, så hvis man kan komme med en visuel beskrivelse er det også godt.

Tema og budskab i folkevisen

Herefter er det relevant at kigge nærmere på det egentlige motiv og de budskaber der måske ligger til grund for folkevisen. Kig først på hvilke temaetikker som den berører: handler den måske om mod, det at blive ældre, forfald, forræderi, om at hjælpe sine nære etc. Når dette er kommet på plads så kan det også være at man kan begynde at belyse hvilket budskab eller måske hvilke budskaber der ligger bag folkevisen.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *