De tre k’er

Når man snakker om det moderne gennembrud der fandt sted i dansk litteratur omkring slutningen af 1800-tallet (fra 1870 til 1890) så kan man ikke komme udenom de 3 K’er. I denne artikel vil du kunne læse mere om hvad disse tre k’er betyder og i øvrigt også finde eksempler på noveller og tekster der gør brug af hvert af disse K’er i deres fortællinger.

Hvad er de tre K’er?

De tre K’er står for:

  • Køn
  • Klasse
  • Kirke

Det er tre tematikker som blev benyttet ekstra meget i de forskellige tekster som kendte danske forfattere som fx Henrik Pontoppidan eller Henrik Ibsen skrev om i deres tekster. De tre K’er beskriver altså tematikker som var meget typiske på den tid for det moderne gennembrud.

Kirke, køn og klasse

De tre K’er beskriver altså teamer som ofte bliver berørt i teksterne fra det moderne gennembrud. Her kommer eksempler på tekster, der berører nogle af emnerne.

  • Ørneflugt: Handler bl.a. om miljøet og samfundslagene.
  • Et dukkehjem: Køn og det at blive voksen. Berører også klasser i samfundet.
  • Karens jul: Berører især køn og klasse.

Hvad førte til det moderne gennembrud?

de tre k'er
Et billede malet under det moderne gennembrud. Læg mærke til de dunkle farver og hvordan samfundet skildres som følge af de tre k’er.

Når man snakker om de 3 K’er så kan man ikke komme udenom at det hænger sammen med det moderne gennembrud indenfor den danske litteratur. Det moderne gennembrud blev for alvor en realitet da den kendte forfatter Georg Brande begyndte at skrive om at den danske litteratur ikke var fulgt ligeså godt med den resterende litteratur der blev skrevet og forfattet i resten af Europa på daværende tidspunkt. Det vigtige emne var her at litteraturen SKAL tage relevante problemer op og diskutere disse. Derfra udsprang de tre Ker.

Derfor vil man opleve når man analyserer fx noveller fra denne tid at der er problemer der sættes under debat som fx hvor svært man kunne have det i de nederste samfundslag af samfundet, og ligeledes blev der skrevet om de unfair forhold som eksisterede mellem mand og kvinde. Kirkens rolle blev ligeledes ofte diskuteret flittigt i de mange noveller, og dennes rolle og hvor meget indflydelse den stadig havde på samfundet selvom man var begyndt at blive mere og mere oplyste. Du kan læse mere om det moderne gennembrud på Gyldendal.

Kendetegn ved det moderne gennembrud og dermed også de tre Ker findes her:

  • Fortællingerne handler ofte om personer, der undergår en udvikling og bliver mere oplyste.
  • Problemer skal tages op til diskussion.
  • Noveller fra denne tid var ofte meget antireligiøse og satte spørgsmålstegn ved kirkens magt.
  • Miljø er et ofte benyttet tema og samfundslag diskuteres og kritiseres.

Hvis du vil høre mere om det moderne gennembrud så kan det anbefales at se denne video lavet af Søren Vrist Chr.

Det moderne gennembrud stod i skarp kontrast til romantikken, som ofte skildrede livet som idyllisk og uden de store problemer, og desuden ofte også med et religiøst anstrøg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *